Menu
Menu

ภาพภายนอกของเทรนด์แฟชั่นในทุก ๆ ภาพภายนอกสำหรับชาวไทย

การที่ทุกคนพยายามจะก้าวให้ทันยุคนำสมัย ยิ่งกว่านั้นการสร้างจินตนาการสู่โลกของความเป็นแฟชั่น คุณต้องการจะเดินตามกระแสแฟชั่นยุคใหม่ คุณต้องการจะทำอะไรใหม่ ๆ ที่แตกต่าง พร้อมทั้งคุณก็ไม่อยากที่จะปรับเปลี่ยนไปตามใคร หากคน ๆ นั้นไม่ดูดีในความคิดของคุณเอง

 

ทุกสิ่งถูกปรับเปลี่ยน ทำเอาโลกก็ถูกปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เพื่อให้เราใครๆรู้จักที่จะหมุนตามให้ทัน ขณะกระแสแฟชั่นเข้ามามีบทบาท กลับทำเอาหลากหลายคนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปเสียหมด ซึ่งหลัง ๆ มานี้ ประเทศไทยได้มีกระแสแฟชั่นเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หน้า ผม รองเท้า นาฬิกา พร้อมทั้งอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกสิ่งถูกปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแฟชั่นเสียหมด โดยที่คุณเองอาจชื่นชอบความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมทั้งไม่ได้โยงใยหรือเกี่ยวโยงไปตามรูปแบบแฟชั่นเลยแม้แต่น้อย แต่ทว่าสุดท้ายคุณก็ถูกกระแสแฟชั่นครอบงำจิตใจ ให้เปลี่ยนแปลงไปตามคนอื่น ๆ ในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปลักษณ์ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า การแต่งกาย เครื่องประดับ การจัดแต่งทรงผม การแต่งหน้า หรือแม้กระทั่งข้าวของ เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากถ้าหากไม่ทันสมัย พร้อมทั้งตามทันยุคกระแสแฟชั่น สิ่งของต่าง ๆ ในมือของเรา จะถูกเห็นว่าเป็นสิ่งของโบราณ ที่รู้ไม่ทันหรือตามคนอื่น ๆ ไม่ทัน เขาเปลี่ยนแปลงกันไปแล้ว แต่ทว่าเรากลับยังคงใช้ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหล่านี้ในรูปแบบเดิม ๆ จนกระทั่งก่อให้เกิดความอับอาย พร้อมทั้งจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามคนอื่น ๆ ในที่สุด

 

แต่ถึงอย่างใด ภาพลักษณ์ของกระแสแฟชั่นในทุก ๆ ภาพลักษณ์ กลับเป็นจินตนาการอย่างหนึ่งในใจของใครหลากหลายคน ต้องการจะสวย อยากจะหล่อ ต้องการจะดูดี ต้องการจะมีเสน่ห์ เลยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน หากไม่ปรับเปลี่ยน ก็อาจไม่ดูดีได้อย่างแน่นอน

Tags: