Menu
Menu

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมกับการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คสช. ได้มีการพูดภายหลังการประชุมด้านความมั่นคงพร้อมกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ว่าได้มีการสั่งการแบบชัดเจนในเรื่องงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ว่า ทุกสิ่งต้องมีการเดินไหน้าไปตามนโยบายขอปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศ ในขณะเดียวกันการพูดคุยแบบสันติสุขก็ยังเป็นกระบวนในการดำเนินการควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ข่าวนี้ตกเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ใครๆ ไม่พลาดกับการเกาะติดกันเลยก็ว่าได้

 

เพราะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ออกมาพูดเรื่องราวหลากหลาย กับการพัฒนาประเทศ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในวันนี้ได้มีกามรมอบแนวทางในการทำงานที่มีความสอดคล้องใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในขณะเดียวกัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีการยอมรับว่ามีศักยภาพหลกาหลายด้านด้วยกัน ในด้านการเชื่อมโยงพร้อมกับการคมนาคมที่เป็นระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีศูนย์กลางอาเซียนได้ พร้อมกับหลากหลายโครงการที่ของบประมาณไว้ ก็ได้รับหลักการเบื้องต้น โดยจะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการส่วนกลางได้มีการพิจารณา  ในทั้งนี้ส่วนตัวอยากเห็นโครงการในพื้นที่ดำเนินงานแบบประชารัฐ โดยทางประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วย เช่น การส่งเสริมการแปรรูปอุตสาหกรรมยาง ซึ่งในพื้นที่ก็มีการดำเนินการไป แต่หากไม่เพียงพอเอกชนก็จะมีการเข้ามา ส่งเสริมเพิ่มเติม ก็เพราะว่าต่างประเทศสนใจที่จะมีการเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมนี้นี่เอง

 

เพราะเช่นนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้มีการติดตามพร้อมกับมีการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีการนำปัจจุบันไปสู้อนาคตในตามแผนการที่กำหนดไว้แล้ว พร้อมกับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ประชาชนกำลังสนใจกับการพัฒนาในพื้นที่แนวชายแดนภาคใต้

Tags: