Menu
Menu

ทัศนาจรที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่รวม ๆ ราวๆแปดร้อยกว่าไร่ เป็นเหตุให้พื้นที่แห่งนี้เป็นผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามแผนเมืองทางด้านตำนาน กำแพงเมืองทั้งหมดยังคงก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้างประมาณ แปดร้อยแปดสิบเมตรด้วยกัน โดยสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนา พร้อมกับวัฒนธรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งประเพณีจากประเทศเขมร เป็นเหตุให้ตัวปราสาทโอบล้อมไปด้วยกำแพงศิลาแลงดังกล่าว พร้อมกับสำหรับคูน้ำ พร้อมกับแนวคันดินนั้น มีรูปแบบสถาปัตย์และประติมากรรมสร้างตามรูปร่างแบบ ขอม ซึ่งตรงกับยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ของประเทศเขมรโดยตรง ซึ่งฝีมือประติมากรรมส่วนใหญ่ มีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ เป็นเหตุให้นักเดินทางสามารถค้นพบ ประติมากรรมในโบราณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
 
สำหรับปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว กาญจนบุรีที่มีความสำคัญเป็นอย่างสูง ซึ่งปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อยู่ไกลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า โดยทั่วไปประมาณเจ็ดกิโลเมตรเพียงแค่นั้น ซึ่งนักเดินทางสามารถทัศนาจรไปยังปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ได้อย่างง่ายดาย และไม่มีทางหลงอย่างแน่นอน เนื่องจากเส้นทางนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางสายหลัก ที่มีป้ายชี้ทางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง ถนนหนทาง สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีอย่าง ปราสาทเมืองสิงห์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นั้น ถือได้ว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ ที่มีโบราณสถานเป็นจำนวนมาก ก่อเกิดทางด้านศิลปะการก่อสร้างในยุคลพบุรีตอนปลาย เป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้ถูกชมเชยให้เป็นสถานที่ที่มี ความสำคัญต่อชาวกาญจนบุรีทุกคน
Tags: