Menu
Menu

ดูดวงตามหลักคำพยากรณ์ของนักษัตรวิทยาไทย

ส่วนหนึ่งของการดูดวงเป็นเพราะเราต้องการรับรู้ถึงคำคาดการณ์ ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงอนาคตกาลและปัจจุบันของเราให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีการพูดถึง การดูสมัยเก่าเพื่อให้รู้ถึงปัจจุบัน การดูล่าสุดเพื่อให้รับรู้ถึงอนาคตนั้น กลับเปลี่ยนไปทางด้านความคิดเห็นในส่วนนี้ เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันกลับไม่ให้จุดสำคัญหรือสนใจอดีตเสียเท่าไหร่นัก แต่สำหรับคนในล่าสุดที่ต้องการดูดวงกลับสนใจในเรื่องของอนาคตเสียมากกว่า ถึงแม้ว่าชาวพุทธจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมส่งผลให้เป็นบุญและบาปกรรมที่เราจะต้องพบ กรรมในอดีตย่อมมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตของเราทุกคน หากเราทำดีย่อมได้รับคุณประโยชน์ หากเราทำชั่วย่อมได้รับกรรมชั่ว
 
แต่ถึงแม้กระนั้น รูปแบบของการดูดวงตามหลักโหราศาสตร์นั้น เราซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถรับรู้ได้ว่า ดูดวงแบบไหนแล้วจะสามารถทายผลได้เป๊ะมากที่สุด เพราะฉะนั้น ในการดูดวงแต่ละคราว หลักของการดูดวงย่อมบ่งบอกตัวเราในเบื้องต้นได้อยู่แล้วว่า สำหรับคำคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างมาก อย่างน้อยในอดีตกาลที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้และมันกำลังมีผลกระทบถึงปัจจุบันของเรา เราจะไม่สามารถแก้ไขสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การดูดวงหรือดูคำทำนาย จึงเป็นหนทางหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เราสามารถทำในสิ่งที่ดีได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อคิดและข้อเตือนใจให้เราสามารถเดินทางแห่งการดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม
 
 
Tags: , ,