Menu
Menu

ค้นพบความรักพร้อมทั้งกำลังใจ กับความจริงที่ได้จากคำว่ารักแท้

หากคนคนหนึ่งคิดจะให้ความรักพร้อมทั้งความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ว่าสิ่งที่เขากลับได้มานั้น เป็นความเสแสร้งและแกล้งทำ ก่อให้เกิดความหมางใจกัน ความเสียใจ และความไม่เข้าใจไปภายในที่สุด เพราะเช่นนั้น สิ่งที่ดีและมีคุณค่า คือเริ่มต้นให้ความรักที่มาจากความจริงใจเป็นสำคัญจะดีที่สุดนั่นเอง

 
สิ่ง ๆ หนึ่งที่มีอนุภาคน่ากลัวคงต้องยกให้กับความรักและกำลังใจ เนื่องจากสองสิ่งนี้จะทำให้คน ๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีและไม่ดีได้ ซึ่งจุดเกิดของความรักคือความเข้าใจ ที่คนสองคนมีให้แก่กันอยู่เสมอ แต่ว่าความรักส่วนใหญ่อาจบ่งบอกได้ถึงความเป็นจริง ที่ก่อให้เกิดความสุข ความเพลิดเพลิน ผนวกกับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นครอบครัว ความรักไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงกับหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ความรักรวมถึงได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรักอย่างครอบครัว ความรักที่มีให้แก่กันภายในรูปแบบฉันท์เพื่อมิตร ความรักที่มีให้แก่กันภายในลักษณะเพื่อนร่วมโลก เป็นอาทิ สิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้คือความรักและแรงใจที่ต้องใช้ความสุจริตใจเป็นต้นทุน ผนวกกับการดูแลเอาใจใส่ระหว่างบุคคลให้แก่กัน จนกลายเป็นความรักที่มีความหมาย พร้อมทั้งก่อให้เกิดเป็นความรักใคร่ที่ยิ่งใหญ่อย่างบริบูรณ์
 
ความรัก
ทางที่ดีทุกคนควรเริ่มต้นด้วยการมอบความรักให้กับคนอื่น ๆ อย่างจริงจัง และนั่นมิใช่ความรักที่อุบัติขึ้นจากการเสแสร้ง เพราะรักที่ไม่ได้มาจากความบริสุทธิ์ใจ และเกิดขึ้นจากต้นกำเนิดด้วยความจริงจัง ย่อมเป็นความรักที่มิใช่เรื่องจริงที่สามารถอุบัติขึ้นได้ ความรักปลอม ๆ เปรียบเหมือนเป็นการหลอกลวงของคนไม่จริงใจ ย่อมก่อให้เกิดโทษอันน่ากลัวตามมา

Tags: