Menu
Menu

คำนิยามที่ไม่ได้กำหนดว่า ความรัก จะต้องเป็นอย่างใด

ความชัดเจนของคำว่า ความรัก ไม่ได้บ่งชี้และข้อจำกัดเอาไว้ที่ตรงไหน ว่าเป็นข้อกำหนดที่คนเราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นเรื่องจริง อย่างน้อยการแต่งจำกัดความความรักให้ดูดีและมีเสน่ห์ ก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกและความนึกคิดที่มนุษย์พยายามจะเป็นเหตุให้ออกมาให้ดีที่สุด แต่บางครั้งการนำนิยามความรักมาใช้ ด้วยการอ่านพร้อมทั้งทำความเข้าใจถึงจิตใจของผู้นึกคิดพร้อมกับแต่งนิยามนี้ขึ้นมา เราคงจะนำนิยามความรักนิยามนั้นมาใช้ได้เป็นอย่างดีในภายหลัง เพราะภายหลังที่เราได้อ่านนิยามความรักของใครสักคนแล้ว พร้อมทั้งได้ทำความเข้าใจ เราก็จะสามารถรับทราบและเข้าใจ ถึงความหมายของนิยามนั้น ๆ จนอาจจะนำบางสิ่งบางอย่าง ในนิยามมาใช้กับตัวเอง และผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเอง

 
ความรัก
พร้อมทั้งถ้าหากนิยามที่ถูกแต่งเสริมเติมแต่ง ชี้ให้เห็นว่าความรักในโลกใบนี้ ถือได้ว่ามีอยู่มากมายหลากหลายด้วยกัน แต่เพื่อนิยามของความรักที่แท้นั้น คงจะไม่มีรูปแบบหรือเป็นนิยามที่สมบูรณ์ เพราะว่านิยามของความรักส่วนมากมักจะเกิดจากความคิดและทัศนคติของแต่ละบุคคลที่มีความรู้สึก นึกคิดต่อความรักในรูปแบบของตนเอง ต่างคนต่างก็ค้นหารักแท้ ที่อาจมีจริงหรือไม่มีจริงเพื่อเขาก็ได้ แต่ใช่ว่าความรักใคร่จะไม่มีบนโลกใบนี้เสียเมื่อใด  ก็เพราะว่าตอนนี้ทุกคนบนโลกใบนี้ก็แทบจะมีความรักให้แก่กัน หากต้องการยึดมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ นิยามของความรักใคร่บนโลกใบนี้ จึงล้วนแล้วแต่เป็นนิยามความรักที่ถูกเติมแต่ง เสริมแต่งขึ้นมาให้ดูดีและมีลักษณะที่เป็นจริงหรือ คงจะไม่เป็นจริงก็ได้
Tags: