Menu
Menu

ความรัก ยารักษาใจที่ถูกนำมาใช้บรรเทาโรคให้กับผู้ป่วย

มีหลากหลายคนที่ป่วยทางด้านใจ จนกระทั่งก่อให้เกิดโรคที่มีขึ้นภายในร่างกายตามมา ความรักจากคนรอบตัวย่อมส่งผลกระทบ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผลดีที่ว่านี้ก็ย่อมมาจากความรู้สึก ที่ทำเอาคนป่วยส่วนใหญ่คิดว่า ตัวเองไม่เคยโดดเดี่ยว หรือต่อสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่แค่เพียงคนเดียวเท่านั้น และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ และญาติคนไข้หรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนไข้ อาจจะหยิบยื่นพร้อมทั้งมอบให้นอกเหนือจากยาบำบัดรักษาโรคนั่นเอง

 

แรงต้านทานที่สร้างภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ส่วนหนึ่งส่วนใดได้มาจากความรักพร้อมทั้งกำลังใจ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลอย่างหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่แพทย์หรือว่าบุคคลอื่น ๆ ย่อมไม่อาจจะแจกจ่าย หรือช่วยเหลือคนป่วยได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากยาที่ถูกนำมาใช้สำหรับผู้ป่วย ซึ่งยาก็อาจเป็นสิ่งหนึ่ง ที่คนไข้ส่วนใหญ่ต้องใช้รับประทาน พร้อมทั้งยาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยทำเอาคนไข้หายขาด จากโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดที่เป็นอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ายาคือกำลังใจจากคนรอบตัว ที่ทำเอาคนไข้อยากสู้ต่อ พร้อมทั้งรอรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายขาดจนสิ้นสุด พร้อมทั้งนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า การบำบัดโรคบางโรค อาจจำเป็นต้องใช้ความรัก ความเข้าใจ พร้อมทั้งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผู้ที่คอยดูแลคนป่วยอย่างใกล้ชิด ควรที่จะอาจจะมอบความรักพร้อมทั้งความเอาใจใส่ให้กับคนป่วยได้ในทุก ๆ วัน อย่างน้อยสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้คนไข้สามารถสู้ต่อไปได้ ก็คือความรักพร้อมทั้งกำลังใจที่ล้นหลามของคนรอบตัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิด

 

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากในยุคปัจจุบัน มีการบำบัดโรคบางประเภท ที่ถูกสร้างด้วยความรักพร้อมทั้งความเอาใจใส่จากคนรอบตัว ประกอบกับยาที่ผู้ป่วยกินอย่างเป็นประจำ และส่งผลทำให้ความรักที่ว่านี้ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อคนไข้โดยตรง โดยที่ตัวคนป่วยเองอาจเจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ จนบางทีอาจจะเกิดอาการเสียขวัญพร้อมทั้งเสียกำลังใจไปในที่สุด และสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มให้กับคนไข้ในช่วงนี้ได้ นั่นก็คือ ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่ ขัดเกลารวมกันเป็นกำลังใจที่คนใกล้ชิดหรือว่าญาติคนป่วยพยายามหยิบยื่นพร้อมทั้งมอบให้ในทุก ๆ วัน

Tags: