Menu
Menu

ความรักใคร่ของกลุ่มวัยรุ่นที่มักไม่อาจจะกำหนดทิศทางได้

เพราะความรัก อาจจะดูว่าเป็นความรักเพียงแค่หนุ่มสาวเพียงเท่านั้น แต่อันที่จริงความรักนั้น เกิดจาการรักมิตรสหาย รักพ่อแม่ รักพี่น้อง พร้อมทั้งรวมไปถึงความรักพี่น้องนั่นเอง ซึ่งความรักภายในลักษณะนี้จะไม่ค่อยรู้สึกความเจ็บปวดมากเท่าใด จึงทำให้ความแบบนี้มีอายุยืน แต่สำหรับความรักแบบชู้สาวนั้น บางท่านอาจผิดหวังเสียใจกับเรื่องราวหลากหลาย จนบางครั้งเกิดอาการคิดมาก เพราะเช่นนั้นจึงต้องมีการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น แต่ไม่ว่าอย่างไร ความรัก ไม่ได้มีคำสอนแต่ยังไง ที่จะสามารถเป็นเหตุให้เราสองคนรักกัน พร้อมกับในการใช้เวลาอีกช่วงหนึ่ง เพื่อเกิดการเรียนรู้ความรักกันและกันได้สมบูรณ์แบบ นับได้ว่ากลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ มีการค้นหาความรัก แต่รักนั้นจะจริงหรือไม่จริง ตัวเองแหละเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาเอง

 
ความรัก
ซึ่งโดยมากแล้วพ่อแม่ควรที่จะคอยให้ข้อเสนอแนะกับเด็ก ๆ กลุ่มวัย ในเรื่องความรัก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ กลับเห็นว่าเป็นช่วงที่เกิดความคะนอง และจะดูเหมือนว่าเป็นมากยิ่งขึ้น จนบางครั้งไม่สามารถควบคุมได้ แม้กระทั่งพ่อเอง ก็ยังเกิดความท้อแท้เป็นอย่างมาก ด้วยพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น เนื่องด้วยมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามากมาย ดูเป็นว่าอาจจะเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ แต่ทว่าในกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่แล้ว ได้มีการใช้เทคโนโลยี และสื่อต่าง ๆ มากมาย ภายในกาเรียนรู้ จึงทำให้พวกเขานั้นเกิดการพบสิ่งที่ไม่ดี หรือดีได้ แต่จำนวนมากจะพบแต่ไม่ดี จนทำเอาเสียคน พร้อมทั้งด้วยมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ก็จะส่งให้เกิดเรื่องราวมากมายตามมาเช่นกัน
Tags: