Menu
Menu

ความรักใคร่กับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิต

จริงหรือไม่ กับข้อคิดเห็นที่ว่า ความรักมักทำให้มนุษย์ค้นพบคำตอบในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะทางด้านความผูกพันและการ อยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งส่วนมากแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่บุคคลเรานั้น สามารถทำการค้นหาได้นั่นคือความสุจริตใจที่มีให้ต่อกันเป็นหลัก ซึ่งความบริสุทธิ์ใจเหล่านี้ไม่ได้ หมายถึงว่า จะต้องเป็นความรักของหนุ่มสาว แต่การก่อกำเนิดความรัก ด้วยการเริ่มต้นจากการให้ความจริงใจแก่กัน นั่นคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดอย่างไม่มีขอบเขต เพราะเราไม่ได้หมายว่าเราจะเลือกชอบใคร และให้ความจริงใจแก่คนนั้นเพียงผู้เดียวซะเมื่อไหร่ แต่ความจริงใจที่ว่านี้ มนุษย์เราทุกคนสามารถเริ่มต้นและมอบให้กันได้ โดยใช้ความจริงใจเป็นสื่อสัมพันธุ์ที่ดีในระยะเวลาต่อมา และก่อกำเนิดเป็นความรักในแต่ละรูปแบบนั่นเอง
 
บางที ความรักก็เป็นตัวชี้นำที่ทำให้มนุษย์เกิดการไตร่ตรองและมีสติ สามารถแยกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ซึ่งบางครั้งสำหรับความรักแล้ว มนุษย์อาจจะใช้สติกลั่นกรองไม่ได้ และถึงขั้นขาดสติสัมปชัญญะไปในที่สุด เนื่องจากความรักที่ตนเองมีอยู่นั้น เป็นสิ่งที่กำหนดจิตใจทั้งหมด รวมไปถึงสติของมนุษย์เราที่ถูกควบคุม หากเราขาดสติเมื่อไหร่ ความรักที่มีอยู่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเราได้ หรือแม้กระทั่งสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่สามารถขัดแย้งให้มนุษย์เรามีสติได้อีกเช่นเดียวกัน เสมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัด ก่อให้เกิดโทษและสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น เนื่องจากมนุษย์เราขาดสตินั่นเอง ความรัก คือสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่นั้น ไม่มีผู้ใดสามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจน เพราะความรักของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน
 
Tag : ความรัก , รัก ,ความเข้าใจ
Tags: