Menu
Menu

ความรักและกำลังใจ สิ่งๆ หนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่ที่รุนแรง

หากนึกจะรักหรือให้ความรักและกำลังใจแก่ผู้ใด เราควรเชื่อมั่นว่านั่นคือความรักที่เราต้องการ ส่งให้อย่างจริงจัง และนั่นไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นจากการแสร้ง เพราะรักที่ไม่ได้มาจากน้ำใสใจจริง และเกิดขึ้นจากต้นกำเนิดด้วยความจริงจัง ย่อมเป็นความรักที่ไม่ใช่เรื่องจริงที่สามารถปรากฏได้ ความรักปลอม ๆ เปรียบเหมือนเป็นการหลอกลวงของคนไม่จริงใจ ย่อมก่อให้เกิดโทษอันรุนแรงตามมา เพราะในเมื่ออีกฝ่ายอาจให้ความรักและน้ำใสใจจริงโดยไม่หวังผลประโยชน์ แต่สิ่งที่เขาได้กลับมานั้น คือการหลอกและแกล้งทำ ก่อให้เกิดการผิดใจ ความเสียใจ และความไม่รู้เรื่องไปในที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ดีและมีค่า คือเริ่มต้นให้ความรักที่มาจากความจริงใจเป็นสำคัญจะดีที่สุดนี่เอง
 
ความรักและกำลังใจ
เพราะว่า ความรักและกำลังใจ มักเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่มีอนุภาครุนแรง ทำให้คน ๆ หนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและเลวร้ายได้ ซึ่งจุดกำเนิดของความรักคือความเห็นใจ ที่คนสองคนมีให้แก่กันอยู่เสมอ แต่ความรักส่วนมากอาจจะบ่งบอกได้ถึงข้อสรุป ที่ก่อให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน บวกกับการอยู่รวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นครอบครัว ความรักไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงกับหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ความรักใคร่หมายรวมได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรักแบบญาติพี่น้อง ความรักที่มีให้แก่กันในรูปแบบฉันท์เพื่อมิตร ความรักที่มีให้แก่กันในลักษณะเพื่อนร่วมโลก เป็นต้น แบบอย่างต่าง ๆ เหล่านี้คือความรักและขวัญที่ต้องใช้ความสุจริตใจเป็นต้นทุน บวกกับการดูแลเอาใจใส่ระหว่างบุคคลให้แก่กัน จนกลายเป็นความรักใคร่ที่มีความหมาย และก่อเกิดเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์

ความรักและกำลังใจ

Tags: