Menu
Menu

ความรักเป็นบทเรียนที่เป็นเหตุให้คนเกิดมุมมองที่ต่างกัน

ความรักภายในรูปแบบที่ตัวเองใฝ่ฝันพร้อมกับปรารถนาที่จะค้นเจอ กลับเป็นความรักที่ผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่เคยค้นพบตั้งแต่แรก เหมือนเป็นการศึกษาลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งนับได้ว่าความรักที่ว่านี้กลายเป็นความรักที่สามารถถูกพบได้ยากแท้และหยั่งถึง บางเวลาความรักก็ไม่ได้สอนให้คุณเป็นผู้โชคดี หรือเรียนรู้ที่จะเป็นผู้โชคดีทางด้านความรักเรื่อยไป ในเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก หนังสือนี้กลับถูกเอามาใช้ได้เสมอในคนรักที่ไม่หวังจะยึดติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหากว่าความรักเป็นเรื่องที่สามารถคาดเดาได้ยากแท้ แต่ถ้าว่าคุณเองก็พยายามที่จะค้นพบมัน และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ดูโง่เขลาและเบาทางด้านสติปัญญาโดยตรง
 
ความรัก
 
และในโลกนี้ยังคงมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งคนกลุ่มนี้กลับไม่สนใจพร้อมกับให้ความสำคัญกับความรักเสียเท่าใดนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่ปราศจากหัวใจและไม่มีความรัก กลายเป็นคนที่ต้องยืนอยู่บนโลกนี้อย่างลำพัง ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วนั้น บนโลกใบกลมขนาดกว้าง กลับไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถยืนหยัดด้วยตนเองอย่างโดดเดี่ยวได้ ซึ่งมนุษย์จำเป็นจะต้องมีความรัก ความห่วงใย จนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ความรักระหว่างมนุษย์ที่เป็นจุดกำเนิดความรักในหลากหลายแบบอย่าง ส่วนรักที่ต้องใช้ใจของคนสองคนนั้น กลับเป็นความรักที่จะต้องใช้ใจแลกใจอีกเหมือนกัน สิ่งที่ทุกคนต้องการก็มักจะเป็นการได้รับรักแท้ หรือผู้ที่รักเราโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง

Tags: