Menu
Menu

ความรักพร้อมกับความรู้ความเข้าใจจากบุคคลในครอบครัว

แม้ว่าแรกเกิดของเราและครั้งแรกที่เราจะได้ลืมตาดูโลก เราทุกท่านย่อมได้ความรัก ความห่วงใย  พร้อมกับความใส่ใจจากมารดาเป็นหลัก แต่เพื่อบิดาแล้วก็ยังคงเป็นผู้ที่ดูแลมารดาพร้อมทั้งส่งผลต่อเราทุกท่านที่กำลังอยู่ในครรภ์ของมารดาได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม เปรียบเหมือนบิดาคอยโอบอุ้มและดูแลเรา พร้อมทั้งให้ความรักแก่เราทุกคนเช่นกัน
 
ความรัก
และภายหลังที่เราได้ลืมตาดูโลกกว้างใหญ่หนแรก คนที่เราจะได้ลืมตาพร้อมกับตื่นขึ้นมาพบเห็น เป็น บิดา และมารดาของเรา พร้อมทั้งคนภายในครอบครัวที่ต่างร่วมเดินทาง เพื่อมาแสดงความยินดีภายหลังที่เราทุกคนได้เกิด ความรัก ความห่วงใย ของทุกคนในครอบครัวได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีสมาชิกของคนภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นใหม่ และถ้าหากได้ชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ย่อมแสดงได้ว่าเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันด้วย แต่เพื่อบางครอบครัวคงจะก่อกำเนิดปัญหาขึ้นมา จนเป็นเหตุให้ความรักของคนภายในครอบครัวสั่นคอน และดูเหมือนเป็นปัญหาตามมาเมื่อคนภายในครอบครัวเกิดปมแตกแยกกันออกไป พร้อมกับยังคงเป็นปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ยากในสังคมไทยในปัจจุบัน
 
ความรักของคนภายในครอบครัว  ล้วนเป็นความรักแท้และดูเหมือนว่าเป็นรักที่แท้จริง  โดยเฉพาะคนในครอบครัวของเราที่ต่างก็รักใคร่พร้อมกับมีความจริงใจต่อกัน  ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดูดีกว่าสิ่งอื่น ๆ เสียอีก  แต่ความรักของคนในครอบครัวก็ยังคงมีข้อจำกัดและสามารถแก้ไขได้ยาก  โดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีปัญหาแตกแยก และไม่เข้าใจกัน ยิ่งกว่านั้นปัญหาของเด็กที่ถูกพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวเพิกเฉย  จนกลายเป็นปัญหาและประเด็นหลัก ๆ ของสังคมไทย

ความรัก

Tags: