Menu
Menu

ความรักที่มีมากกว่ารัก ย่อมมักทำร้าย

ความรักนับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ คนให้ความรักแก่กันย่อมเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าว่าสิ่ง ๆ หนึ่งที่ทุกท่านมองข้าม นั่นก็เป็น การรักแบบพอดี ย่อมดีแก่ทุกท่าน แต่หากว่ารักมากจนเกินจะหยุดรัก ความรักนั่นก็ย่อมที่จะกลับมาทำลายทุกคนเช่นกัน

 

เพราะฉะนั้น ข้อคิดเกี่ยวข้องความรักค่อนข้างมีให้ศึกษาเป็นกรณี ๆ ไป บางคนอาจจะพบรักในขณะที่ตนเองกำลังค้นหา บางคนอาจพบรักโดยที่ไม่ทันตั้งตัว แต่ว่าสุดท้ายความรักที่จะทุกท่านจะมอบให้แก่กัน ก็ย่อมเป็นรักที่มีความงดงาม เป็นโลกใบหนึ่งที่ทุกท่านจะต้องทำความรู้จัก ถ้าหากไม่เคยรักก็ยากที่จะปฏิเสธ แต่ถึงอย่างไร ถึงแม้จะเริ่มรักเป็นครั้งแรก ทุกท่านก็ควรที่จะศึกษาความรักของตนเองให้ดี ๆ ศึกษาคนรักของตนเองให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ว่ารักครั้งนี้ควรเป็นเช่นไร และอยู่ในระดับไหน อยู่ในระดับที่พอดีมีความพอดี ย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ ว่าความรักค่อนข้างมีขอบเขต และระยะของขอบเขตก็นับได้ว่ามีอยู่จริง ถ้าหากรักษาระดับมิได้ ความรักที่มากเกินรักก็มักจะทำลายอย่างแน่นอน

 

ข้อคิดเกี่ยวกับความรักที่ทุกท่านจะได้ศึกษา จะเป็นความรักที่ทุกคนจะต้องศึกษาจากประสบการณ์ ความเข้าใจ ตลอดจนรู้ลึกถึงความผูกพันธุ์ เพราะว่าทุก ๆ ความรู้สึกที่ทุกท่านเข้าใจ ค่อนข้างไม่ใช่ความรู้สึกทางด้านความรักที่หยั่งถึงและแน่นอนเสมอไป เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะปักใจกับใคร ควรเชื่อมั่นตนเองเสียก่อน เพื่อเกิดความหนักแน่น

Tags: