Menu
Menu

ความพิเศษที่น่าค้นหานิสัยของกลุ่มที่ถนัดมือซ้าย

เมื่อในชีวิตประจำวันเรานั้น ล้วนรู้จักคนที่มีการ ถนัดมือซ้าย แม้แต่ทางผู้ชำนาญทางด้านการแพทย์ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด แต่พันธุศาสตร์ก็ได้มีบทบาทอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีการค้นพบได้ว่า ยีนส์ถนัดซ้าย แต่เรารู้ได้ว่ามักจะต้องมีผู้คนถนัดซ้ายอยู่ ซึ่งครอบครัวหนึ่งจะมีคนหนึ่งถนัดซ้าย คือการระบุได้ว่าเป็นเรื่องของพันธุศาสตร์ เพราะว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ คือโลกของคนถนัดมือขวา ที่จริงแล้วไม่ควรที่จะเป็นเช่นนั้น

 

เนื่องจากเหตุผลที่มีคนนัดมือขวาอยู่มากกว่าคนที่ถนัดมือซ้าย ก็คอยต้องปรับพฤติกรรมให้เข้ากับโลกของคนที่มีการถนัดมือขวา แต่คนที่มีการถนัดมือซ้าย เป็นกลุ่มคนที่มีความพิเศษ เขาทั้งหลายมักจะเป็นตัวของตัวเอง พร้อมทั้งจะสามารถปรับตัวได้ง่าย ๆ นั่นก็คงจะเป็นเพราะเขามีทางเลือกไม่ได้มากนัก เพราะว่าความจริงที่น่าตะลึกของคนที่ถนัดข้างซ้าย จะมีประชากรแค่เพียง 5-10% ที่ถนัดข้างซ้าย คนที่ถนัดข้างซ้ายจะมีกรใช้สมองซีกขวาเป็นหลัก  ส่วนผู้ที่ถนัดข้างซ้ายก็จะมีการแพ้แอลกอฮอล์ได้ง่ายอีกด้วย และเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์งานออกมาได้ดีอยู่ตลอด ไม่ใช่ว่าจะเป็นความแปลกประหลาด

 

เพราะเช่นนั้น ถนัดมือซ้าย ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างไร คนเราก็ทำงานทัดเทียมกัน ซึ่งผู้ที่ถนัดซ้ายคงจะทำงานออกมาได้ดีกว่าผู้ที่ถนัดข้างขวาก็มี ทำให้โดยมากแล้วมักจะเห็นกันเป็นประจำ เพราะว่าผู้ที่ถนัดข้างซ้าย พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องน่ารู้ที่ต้องเรียนรู้ถนัดมือซ้าย

Tags: