Menu
Menu

ข้อห้ามของหญิงมีครรภ์ ข้อความที่เกิดจากความเชื่อของแต่ละบุคคล

คนสมัยก่อนแต่ละคนค่อนข้างมี ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ที่ผู้กำลังเป็นแม่ เนื่องจากเกิดความเชื่อที่เป็นข้อห้ามจากคนสมัยก่อนกันเลยก็ว่าได้  ซึ่งจะมีการตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่มีความสำคัญอย่างมากมาย สำหรับข้อห้ามภายในการตั้งครรภ์ จึงต้องเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงแต่ละคนจะต้องใส่ใจกันโดยเฉพาะกันเลย  โดยข้อห้ามจะมีหลากหลายข้อด้วยกัน อยู่ที่ว่าท่านจะมีการเชื่อมากน้อยเพียงใดกันนั่นเอง

 

นับได้ว่า ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ไม่ควรที่จะมีการทานอาหารที่มีสีดำ เช่น โอเลี้ยง พร้อมทั้งขนมเปียกปูน โดยคนโบราณจะมีความเชื่อว่าจะทำให้เด็กที่คลอดออกมานั้น มีลักษณะผิวสีดำ ทำให้ความเชื่อนั้น ขึ้นอยู่กับเฉพาะกับคนเพียงเท่านั้น พร้อมทั้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ ผู้หญิงห้ามนั่งขวางธรณีประตู เนื่องจากบางบ้านจะมีธรณีประตูกว้างพร้อมทั้งมีความสูงมาก ๆ ทำให้การนั่งบนธรณีประตูอาจจะส่งผลให้การนั่งต่ำลงไปจะส่งผลเสียกับทารกในครรภ์ได้เช่น พร้อมทั้งยังรวมไปถึงอุบัติเหตุการเสียหลักจากการนั่งลงไปได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นความเชื่อทางด้านโบราณจึงต้องขึ้นกับคุณแล้วว่าจะมีความเชื่อยังไงบ้าง

 

เพราะฉะนั้นข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ คือคติความเชื่อของโบราณหรือเป็นอุบายที่จะทำเอาลูกหลานเกิดความเชื่อ พร้อมทั้งทำตามอย่างที่ได้บอกไปนั่นเอง โดยความเชื่อดังกล่าวมิใช่จะมีเพียงเท่านี้ แต่ก็ยังมีความเชื่อหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ก็ต้องขึ้นกับตัวเองว่าจะเชื่อมากน้อยเพียงใด

Tags: