Menu
Menu

ข้อมูลการวิเคราะห์การตั้งครรภ์ของกลุ่มวัยหนุ่มวัยสาวในยุคปัจจุบัน

จุดสำคัญของข้อมูลการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในปัจจุบันที่น่าตกใจ กลับเป็นข่าวคราวที่ทำให้เราสามารถเห็นได้ถึงปมปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา รวมไปถึงปัญหาในการคุมหรือระงับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ ที่ดูเหมือนจะจะเป็นเรื่องยากและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างชัดแจ้ง ด้วยเหตุนั้น การรณรงค์ให้วัยหนุ่มวัยสาวรู้จักป้องกันตนเอง จึงไม่ใช่วิถีทางที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหานี้ เพราะปัญหาทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นจากวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชายในยุคปัจจุบัน ที่มีความเข้าใจทางด้านการมีเพศสัมพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการป้องกันในระดับหนึ่งที่มีการกระจายข่าวสารต่าง ๆ อย่างแพร่หลายมากกว่าเดิม แต่ทางด้านของวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ก็มิได้หันมาให้ความสำคัญหรือป้องกันตัวเองในขณะมีเพศสัมพันธ์ในจำนวนมากตามที่มุ่งหวังเอาเสียเลย
 
การตั้งครรภ์
ซึ่งจากข้อมูลทำให้เราได้รับทราบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเมืองไทยในปัจจุบัน เป็นการตั้งครรภ์ในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 11 – 19 ปีบริบูรณ์ โดยมีการถืออายุ ณ เวลาที่ได้มีการให้กำเนิดบุตรออกมา ซึ่งการตั้งครรภ์สำหรับวัยหนุ่มวัยสาวในยุคปัจจุบัน กลับพบว่า มีอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นทั่วโลกราวประมาณ 16 ล้านคน ซึ่งถ้าหากคิดจริง ๆ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 12 ล้านคน หรือมีอัตราเปอร์เซ็นต์ที่ดูมากกว่า 92% ด้วยกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัยรุ่นหญิงที่อาศัยอยู่ในกลุ่มดินแดนที่กำลังจะพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว ส่วนอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นหญิงทั่วโลกที่มีอายุประมาณ 16 – 19 ปี เฉลี่ยแล้วประมาณ 66 รายต่อวัยหนุ่มวัยสาวจำนวน 1100 รายด้วยกัน และถ้าหากจะให้กล่าวถึงประเทศแถบแอฟริกาใต้ คงต้องบอกเลยว่า ประเทศนี้กลับเป็นประเทศที่มีวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นจำนวนมากอันดับมากที่สุด
 

ที่มา : http://women.thaiza.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C/

Tags: