Menu
Menu

ข้อดีของการช่วยตัวเอง ที่ทุกคนต้องทราบและทำความเข้าใจ

ในเรื่องของการช่วยตัวเองในครั้ง ๆ หนึ่ง ยังคงสัมพันธ์ไปด้วยหลากหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ จิตใจ สังคม หรือว่าแม้กระทั่งความรู้สึกพร้อมกับจิตวิญญาณ และนี่ก็คือความประพฤติที่ทำให้เกิดความสบายอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องค้นพบนั่นเอง

 
แต่ในส่วนของจำนวนในการช่วยตัวเองนั้น คนส่วนใหญ่อาจจะเกิดความต้องการสูงสุดประมาณ 4 – 5 ครั้งต่อวัน ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดคำถามว่า ตัวเองกำลังมีความต้องการในการช่วยตัวเองสูงมากไปหรือไม่อย่างไร และดูยังไงถึงจะทราบว่า ตนเองมีความต้องการในการช่วยตัวเองที่สูงมากจนเกินควรนั่นเอง แต่สำหรับมากหลายคนมีความคิดเกี่ยวกับการช่วยตัวเองที่ว่า เป็นการสนับสนุนสุขภาพเซ็กซ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือดูดีและมีความยอดเยี่ยมมากเพิ่มขึ้น ซึ่งการช่วยตนเองในบางครั้ง ถ้าหากว่าอยู่ในระดับที่มากจนเกินไป  จากข้อดีก็อาจจะกลายเป็นข้อเสียไปได้ภายในที่สุด ซึ่งในส่วนของข้อเสียนั้นนับได้ว่ามีอยู่มากกว่าจุดดีจนทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับรู้ได้ แต่ทว่าสำหรับคำตอบที่ว่า การช่วยตัวเองในจำนวนเท่าไหร่ ถึงจะสามารถเรียกได้ว่ามีความต้องการมากจนเกินควรนั้น หลากหลายคนอาจจะเกิดคำถามในข้อนี้ เมื่อรับทราบว่ามีการห้ามมิให้ช่วยเหลือตัวเองจนมากเกินไป เนื่องจากจะสามารถเป็นเหตุให้เกิดข้อเสียแก่ตนเองไปได้ในที่สุด
 
ช่วยตัวเอง
เพราะเช่นนั้น การกำหนดระดับความช่วยเหลือตนเองจึงเป็นไปได้ลำบากมาก เพราะอย่างน้อยระดับมาตรฐานก็ไม่ได้ถูกกำหนดหรือชี้ชัดเอาไว้อย่างแน่นอน และที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือ พฤติกรรมการช่วยตัวเองนับได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่มีความสลับซับซ้อน พร้อมกับยากนักที่หลากหลายคนจะหยั่งถึง

Tags: