Menu
Menu

ข่าวคราวรัฐบาลช่วยเหลือชาวนาผู้ที่ทุกข์ร้อนแต่ละท้องที่

เมื่อทางผู้สื่อข่าวได้มีการทำข่าภายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความคิดเห็นชอบ พร้อมกับมาตรการภายในการช่วยเหลือของชาวนาเพิ่มเติม ภายในส่วนของข้าวหอมปทุม พร้อมทั้งข้าวขาว โดยได้มีการยืนยันว่าเป็นการช่วยของชาวนาทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงแค่ชาวนา 23 จังหวัดที่ตกเป็นข่าวเท่านั้น เมื่อข่าวนี้ได้ออกไป ต่างก็มีการติดตามกันอย่างกว้างขวางกันเลย ซึ่งหลังจากนี้ได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงการคลังได้มีการเข้าไปดูเรื่องของหนี้สินของเกษตรกรว่าจะมีการดำเนินการยังไงต่อไป

 

โดยที่จะมีการเน้นสภาพทางด้านการเงินการคลังของประเทศอีกด้วย แต่ทว่าก็มีการยืนยันว่า เห็นใจชาวนาผู้ที่เดือดร้อนทุกคน จึงได้มีการ ช่วยเหลือชาวนา กันมากยิ่งขึ้น จากหลายฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะทางภาคธุรกิจเอกชนที่ได้มีการรายงานว่าได้มีการซื้อขายข้าวไปแล้ว 600 ตัน โดยทางรัฐมนตรีได้มีการพูดว่า หลังจากนี้ต้องมีการแก้ไขปัญหากันมากยิ่งขึ้น ต้องมีการทำให้สหกรณ์ในชุมชนประมาณ 3,000 แห่งด้วยกัน เกิดความเข้มแข็งทำให้สามารถมีผลผลิต พร้อมทั้งมีการสีข้าวเองได้ ภายในส่วนที่สองก็ให้มีการนำข้าวไปที่โรงสีของเอกชน พร้อมทั้งในส่วนที่สามก็กลายเป็นเรื่องของการส่งออกที่จะช่วยทำให้มีคุณภาพในชีวิตของชาวนาที่ดีมากยิ่งขึ้น เมื่อได้มีการขจัดปัญหาเรื่องราวของชาวนา ก็ทำให้ชาวนาแต่ละคนต่างก็รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับการแก้ไขปัญหา

 

เพราะฉะนั้นการ ช่วยเหลือชาวนา จึงกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้ชาวนาแต่ละคนมีรายได้ที่ดี จากการช่วยเหลือของทางภาครัฐ หรือว่าหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งทางรัฐได้มีการบอกว่าไม่ได้ทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งกันไปเลย แต่จะต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ภายในพร้อมทั้งภายนอกอีกด้วย

Tags: