Menu
Menu

การเริ่มความรักใคร่ที่เกิดจากการให้ความจริงใจเป็นสำคัญ

ความรักจะมีขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้ตัว แต่ถ้าว่าด้วยมนุษย์เรานั้นยังมีสติ ที่จะรู้ดีรู้ชั่ว ก็ย่อมจะเป็นหนึ่งที่ทำเอาทุกคนเกิดความคิดพร้อมกับไตร่ตรอง พร้อมกับมีการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นกับตนเอง ซึ่งในบางขณะสำหรับบางท่านอาจจะในการไตร่ตรอง โดยการพิจารณาไม่ค่อยได้ เป็นเหตุให้ถึงขั้นที่จะไม่มีสติ

 
ความรัก
เพราะในการรักตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะกำหนดขึ้นเองได้ภายในจิตใต้สำนึกทั้งหมด พร้อมทั้งยังรวมไปถึงสติของแต่ละบุคคลหรือมนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการควบคุม หากขาสติตอนไหน ความรักที่มีอยู่ก็มีผลไม่ให้อาจยับยั้งความคิดเราได้ หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่อาจจะที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษ เพราะทุกคนไม่มีสตินั่นเอง เพราะเช่นนั้น ความรักคือสิ่งที่ดูสวยงาม พร้อมทั้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่า ก็ไม่สามารถมีใครตอบได้อย่างชัดเจน ก็เพราะว่าควรรักของแต่ละคนนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งเดียวที่ยังทำการค้นหาก็คือ ความจริงใจที่มีให้กัน เพราะความจริงใจเหล่านี้ไม่ใช่หมายถึง จะต้องเป็นความรักของคนหนุ่ม คนสาว เท่านั้น แต่การบังเกิดความรัก ด้วยการเริ่มต้นด้วยความจริงใจให้แก่กัน สิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้ว เพราะว่าความรักเรานั้นไม่สามารถที่จะเลือกรักใครได้ พร้อมทั้งเลือกให้ใครได้รับความจริงใจด้วยซ้ำ
 
เพราะเช่นนั้นความรักเริ่มต้นด้วยการมอบให้แก่กัน โดยจะใช้ความสุจริตใจเป็นสื่อกลาง และจะก่อให้เกิดความรักภายในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจจะมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงแค่นั้น แต่ถ้าว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็อาจมอบให้กันได้ค่ะ
Tags: