Menu
Menu

การรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็งในขณะที่เจ็บป่วย

โรคมะเร็งจะไม่เหมือนโรคอื่นๆที่จะต้องการความดูแลอย่างใกล้มากๆ ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะสามารถลุกลามได้ไวมากถ้าการดูแลนั้นดูแลแบบผิดๆ อาการปวดของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งจะมักเกิดจากมะเร็งนั้นไปกดทับเนื้อเยื่อ ทำให้กระจายไปยังกระดูกและเส้นประเส้นประสาท โดยมากแล้วผู้ที่ป่วยนี้จะมีอาการปวดเรื้อรัง จะอาจหายารับประทานโดยทานยาแก้ปวด แต่ยาแก้ปวดนั้นจะต้องใช้อย่างถูกวิธีและถูกต้องจะทำให้เกิดผลที่ ยาที่อาจระงับการปวดของโรคมเร็งได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่แพทย์สั่ง อย่าซื้อมารับประทานเองเด็ดขาด ก็เพราะว่าจะทำให้โรงมะเร็งนั้นยิ่งลุกลามเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย ยาที่สามารถระงับจะต้องเป็นยาแบบแผ่นยาปิดผิวหนัง ก่อนใช้จะต้องมีการปรึกษาหมอ เพราะเนื่องจากยามีฤทธิ์ที่แรงและแตกต่างกันออกไป

โรคมะเร็ง

อาการของคนที่เป็นโรคมะเร็งจะมีอาการคลื่นไส้จะเกิดขึ้นได้ใน2-5วันแรกหลังจากที่ได้รับประทานยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากๆก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่ไม่มีกลิ่นฉุน และไขมันต่ำ และควรทำความสะอาดที่พักอยู่เป็นประจำด้วย อาการมะเร็งที่สองของคนที่เป็นโรคมะเร็งจะมีอาการท้องผูก แพทย์จะมีการสั่งยาระบายให้กับคนป่วย ผู้ป่วยจึงต้องรับประทานตลอดเวลา ถ้าเกิดท้องผูกมากๆก็ควรรับประทานผักและผลไม้ แล้วดื่มน้ำเปล่าตามมากๆ ประมาณวันละ 7-10 แก้ว  และอาการสุดท้ายจะมีอาการง่วงจะเกิดจากหลังทานยาได้ประมาณ 2-5ทางที่ดีควรที่ระวังอุบัติเหตุให้ดีที่สุด เช่น การเดินขึ้นบันไดควรที่จะให้ระมัดระวังเป็นดีที่สุด

Tags: