Menu
Menu

การนอนหลับที่ดีเพื่อมีศักยภาพต่อร่างกาย

เมื่อไม่นาน กลุ่มผู้ชำนาญมูลนิธิภายใน การนอนหลับ แห่งชาติสหรัฐ ได้มีการเปิดตัวคู่มือการนอนหลับเป็นหนแรก โดยคู่มือฉบับนี้เกิดจากกระทบทวนพร้อมทั้งรวบรวมงานวิจัยที่ความเกี่ยวข้องกันกว่า 227 โครงการ ซึ่งการนอนหลับที่ดีพร้อมกับมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ใหญ่นั้น ก็คือการนอนหลับภายใน 30 นาที ภายหลังได้เอนลงบนเตียง หากตื่นขึ้นมากลางดึกก็ควรนอนให้หลับภายใน 14 นาที ส่วนช่วงเวลาเอนตัวลงบนเตียง การนอนหลับ ก็ควรอยู่ภายในภาวะหลับอย่างน้อย ร้อย 85

 
การนอนหลับ
สำหรับคู่มือการนอนหลับยังไม่ได้มีการระบุว่า อายุมากขึ้น การนอนหลับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย อย่างเช่น ถ้าผู้ใหญ่นอน 45-60นาที ถึงจะหลับแต่ก็หมายความว่าคนนั้นมีการนอนที่ขาดประสิทธิภาพ พร้อมกับถ้าผู้สูงวัยนอนแล้ว 1 ชั่วโมง ก็ยังจะไม่หลับ ซึ่งมีการทำสัญญาเตือนว่าคนนั้นควรระแวดระวังเรื่องสุขภาพอนามัย โดยการนอนหลับระหว่างของผู้ใหญ่ ครั้งหนึ่งไม่ควรจะนานเกิน 100 นาที พร้อมกับหาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีปัญหาของเรื่องการนอนหลับ ในหนึ่งวันไม่ควรงีบหลับเกิน 4 ครั้ง  แต่เพราะวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความต้องการพักผ่อนมากกว่าผู้ใหญ่ ก็จะสามารถ เพิ่มเวลาการงีบได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 
เพราะเช่นนั้น การนอนหลับ จะมีจุดดีพร้อมทั้งข้อเสีย  แต่ก็ต้องขึ้นกับคุณกันแล้ว จะเลือกการนอนแบบใด ที่ดีต่อสุขภาพ เมื่อท่านเองนอนมากเกินไปก็ย่อมส่งผลร้ายเหมือนกัน ยิ่งเป็นเด็ก ๆ  ด้วยล่ะก็ ยิ่งนอนนาน ก็จะส่งผลเสียได้เช่นเดียวกัน และนี่ก็ถือว่าเป็นข้อเสียของการนอนหลับนานเกินไป
Tags: