Menu
Menu

การตั้งท้องก่อนวัยอันควร ตัวปัญหาของกลุ่มวัยหนุ่มสาวที่ยังไม่อาจแก้ไขปัญหาได้

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการส่งเสริมการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่ถ้าว่าแล้วสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเมื่อกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมาก ยังคงให้ความหมายกับการป้องกันน้อยมาก แม้ว่าจะมีคำแนะนำออกมาให้ปฏิบัติตามมากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้วัยหนุ่มสาวได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ผลสรุปคำแนะนำพร้อมทั้งข้อปฏิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในปัจจุบันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดน้อยถอยลง

 
เพราะว่าความรักของกลุ่มวัยหนุ่มสาว เป็นความรักที่ร้อนแรงพร้อมทั้งคึกคะนองเกินที่จะยับยั้งใจ ถึงแม้ผู้ปกครองจะคอยให้ข้อแนะนำ ตลอดจนมีการเปิดใจยอมรับสักเพียงใด แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังคงให้ความสำคัญไปกับการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยมาก ปัจจัยหลากหลายปัจจัยกลับตกเป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ทันท่วงที เป็นเหตุให้ผู้ปกครองต้องลด ละ เลิกที่จะพยายามห้ามปราม ก็เพราะว่าถ้ายิ่งห้ามปรามมากเท่าใด กลุ่มวัยรุ่นก็จะยิ่งตะเลิดไปไกลมากแค่นั้น แทนที่จะสามารถควบคุมและดูแลอย่างเข้าใกล้ได้บ้าง กลับจะทำเอาพวกเขายิ่งออกห่างและไม่สามารถที่จะดูแลหรือว่าควบคุมได้เลย พร้อมทั้งนี่ก็คือตัวปัญหาอย่างหนักหน่วง ที่ทางผู้ปกครองเองก็อาจหมดหนทาง ดังนั้น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงเป็นอุปสรรคที่ยากจะแก้ไข ตลอดจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดหรือทันท่วงที
 
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
แต่ในปริมาณของการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรภายในปัจจุบัน ดูเหมือนลดน้อยถอยลงไปเพียงเล็กน้อย แต่อย่างน้อยปัญหานี้ก็มีลดน้อยถอยลงไปบ้าง ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่สามารถคุมได้เลย
Tags: