Menu
Menu

การจัดเตรียมกิจกรรม ประเพณีนิยมลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่อาจสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล และสำหรับวันสำคัญหรือขนบประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของประเทศไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น มักตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการระบุวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่เท่านั้น และหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะอุบัติขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง ทำให้ประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่งดงามในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นกัน
 
และสำหรับในปี 2557 นี้ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของขนบประเพณีก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมขอพรและกล่าวคำขอโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่มนุษย์เราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการนำน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงประเพณีลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกบริเวณก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง ทำให้เราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดแจ้ง อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ พร้อมกับเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราอาจมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์เฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา ทำให้เห็นภาพแม่น้ำที่ดูสวย และมีสันสันตระการตาจากแสงในกระทงทุกใบที่ลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง

 

Tags: