Menu
Menu

การค้นหาความจริงจากการหาความรู้นิยามความรัก

การที่เราได้อ่านจำกัดความความรักของใครสักคนแล้ว พร้อมกับได้ทำความเข้าใจ เราก็จะสามารถทราบและเข้าใจถึงความหมายของนิยามนั้น ๆ จนสามารถนำบางสิ่งบางอย่างในนิยามมาใช้กับตัวเองและผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเอง
 
ในขณะต่างคนต่างก็ค้นหารักแท้ที่คงจะมีจริงหรือไม่มีจริงเกี่ยวกับเขาก็ได้  แต่ว่าใช่ว่าความรักใคร่จะไม่มีบนโลกใบนี้เสียเมื่อไร เนื่องจากทุกวันนี้ใครต่อใครบนโลกใบนี้ก็แทบจะมีความรักให้แก่กัน หากต้องการยึดมั่นด้วยความจริงใจ นิยามของความรักบนโลกใบนี้ จึงล้วนแต่เป็นนิยามความรักที่ถูกแต่งเติม เสริมแต่งขึ้นมาให้ดูดีพร้อมกับมีลักษณะที่เป็นจริงหรือ คงจะไม่เป็นจริงก็ได้ ก็เพราะว่าอย่างน้อยคำว่า “นิยาม” ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นข้อกำหนดที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เป็นความจริง อย่างน้อยการแต่งนิยามความรักให้ดูดีพร้อมกับมีเสน่ห์ ก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกและความนึกคิดที่คนพยายามจะทำให้ออกมาให้ดีที่สุด แต่บางโอกาสการนำนิยามความรักมาใช้ ด้วยการอ่านพร้อมกับทำความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้นึกคิดและแต่งนิยามนี้ขึ้นมา เราคงจะนำนิยามความรักนิยามนั้นมาใช้ได้เป็นอย่างดีในภายหลัง
 
ความรัก
สุดท้ายจำกัดความของความรักที่แท้จริงนั้น อาจไม่มีรูปแบบหรือเป็นนิยามที่สมบูรณ์ เนื่องจากนิยามของความรักจำนวนมากมักจะเกิดจากความคิดและข้อคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่มีอารมณ์ นึกคิดต่อความรักในรูปแบบของตนเอง 
 

ข้อมูลจาก : http://women.thaiza.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81/

Tags: