Menu
Menu

การคุมพร้อมกับการแก้ไขการตั้งครรภ์ของวัยหนุ่มสาว ที่นับวันจะดูยากเพิ่มขึ้น

ยิ่งนับวันสถานการณ์ของวัยรุ่นส่วนใหญ่ ดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมได้เท่าไหร่นัก โดยเฉพาะปริมาณของการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในปัจจุบัน ดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงไปเพียงนิดหน่อย แต่ทว่าอย่างน้อยปัญหานี้ก็มีลดน้อยถอยลงไปบ้าง ถึงแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่อาจดูแลได้เลย

 
ถ้าหากความรักเป็นสิ่งที่ดีงาม ความคะนองคงไม่จัดว่าดีเป็นแน่ เพราะว่าความรักของกลุ่มวัยรุ่น คือความรักที่ร้อนแรง พร้อมกับคึกเกินที่จะยับยั้งใจ ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการส่งเสริมการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่แล้วสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในเมื่อกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ ยังคงให้ความหมายกับการป้องกันน้อยมาก แม้ว่าจะมีคำแนะนำออกมาให้ปฏิบัติตามหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับมีการนำเสนอข้อคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อวัยรุ่นได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ผลสุดท้ายข้อแนะนำและข้อปฏิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้ช่วยทำเอาปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรภายในสมัยนี้ลดน้อยถอยลง ถึงแม้ผู้ปกครองจะคอยให้คำเสนอแนะการตั้งครรภ์ ตลอดจนกระทั่งมีการเปิดใจยอมรับสักเท่าใด แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังคงให้ความหมายไปกับการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยมาก วัตถุปัจจัยหลากหลายปัจจัยกลับกลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ทันท่วงที เป็นเหตุให้ผู้ปกครองต้องลด ละ เลิกที่จะพยายามห้าม
 
การตั้งครรภ์
การให้ความรู้ความเข้าใจ ย่อมเป็นทางแก้ที่ดีเสมอ และถ้ายิ่งห้ามปรามมากเท่าไหร่ กลุ่มวัยรุ่นก็จะยิ่งตะเหลิดไปไกลมากแค่นั้น แทนที่จะอาจควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดได้บ้าง กลับจะทำให้พวกเขายิ่งออกห่างและไม่อาจที่จะดูแลหรือว่าควบคุมได้เลย พร้อมทั้งนี่ก็คือปัญหาอย่างหนักหน่วง ที่ทางผู้ปกครองเองก็อาจหมดหนทาง เพราะฉะนั้น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงคือปัญหาที่ยากจะแก้ปัญหา ตลอดจนไม่อาจจะแก้ไขได้ทั้งหมดหรือทันท่วงที
Tags: