Menu
Menu

การควบคุมตนเอง จะทำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

การที่เราไม่เห็นแก่รางวัลเล็กๆในระยะสั้นแต่รอรางวัลที่มีค่ามากกว่าในระยะยาวความสามารถในการควบคุมตนเองเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จในการเรียนหรือหน้าที่การงานการมีสุขภาพที่ดีการมีความสัมพันธ์ที่ดี

ทั้งในครอบครัวและในที่ทำงานเราคงเคยได้ฟังนิทานเรื่องของตั๊กแตนที่เอาแต่สนุกสนานไปวันๆกับมดที่ขนเสบียงรีบสะสมอาหารไว้สำหรับฤดูหนาวเมื่อฤดูหนาวมาถึงตั๊กแตนก็หิวโซ เพราะไม่มีอาหารหลงเหลือ อยู่เลยคนเราก็เช่นกันที่มักจะเห็นแก่ประโยชน์สุขตรงหน้าไม่มองการณ์ไกลไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่ดีกว่าในระยะยาว ทำให้เราไม่สามารถอดทนรอไม่สามารถเสียสละผลประโยชน์ในตอนนั้นเพื่อประโยชน์และเป้าหมายที่ดีกว่าในระยะยาวการควบคุมตนเองเพื่อไม่ให้เห็นแก่ผลประโยชน์ตรงหน้าแต่ให้รอผลประโยชน์ที่ดีกว่าในระยะยาวเป็นพื้นฐาน และเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่เราถูกสอนมาให้ฝึกควบคุมตนเองให้ห้ามใจตัวเองโดยใช้เหตุและผลแต่การหวังพึ่งแต่การบังคับใจตัวเอง

หวังว่าเราจะใช้เหตุและผลอย่างเดียวมันมักจะล้มเหลวความสามารถในการบังคับใจตนเองเป็นสิ่งที่ไม่แน่

นอนเป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพยิ่งเราพยายามบังคับใจตัวเองยิ่งเราพยายามห้ามใจตัวเองมากเท่าไหร่ความสามารถนั้นมันก็จะลดลงเรื่อยๆ และในที่สุดก็ทำให้เราหลุดและอดใจไม่ได้การควบคุมตนเองแบบใช้เหตุผลจะได้ผลดีแค่ในระยะสั้นเราชินกับการใช้เหตุผลเราพยายามใช้เหตุผลถ้าเราต้องเลือกทางที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จทางหนึ่งขึ้นอยู่กับเหตุและผล

ส่วนอีกทางขึ้นอยู่กับอารมณ์เราก็มักจะเลือกเหตุและผลและการตัดสินใจเลือกใช้เหตุและผลในการบังคับใจตัวเองมักจะทำให้เราล้มเหลวเพราะบางครั้งเราก็ลำเอียงเราหลอกตัวเองเรามักง่าย และเราก็หาเหตุผลมาหักล้างมาอธิบายสิ่งที่เราทำได้เสมอในขณะที่ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้เราเข้ากับสังคมได้ดี ช่วยเกื้อหนุนให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้คนที่มีอารมณ์ความรู้สึกขอบคุณความเห็นอกเห็นใจและความภูมิใจในความสามารถของตัวเองมักจะควบคุมตนเองได้ดีและต่อเนื่องมากกว่าพร้อมที่จะยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในอนาคต